* SAND                                 * PUKK                              * MATJORD 

* GRUS                                 * SINGEL                            * BARK

                                                                                     * KALK                         

- Avrettingssand
- Sikkerhetssand
- Lekesand
- Støypesand

- Samfengt grus
- Hagesingel
- Strøsingel med og uten salt
- Hagesingel av knust stein
- Drenering
- Siktet matjord
- Bark til toppdekke i hage,
bed og skråning
- Kalk